Sammanfattning och dokumentation: Tillsynsvägledning avseende radiovågsexponering från basstationer för mobiltelefoni

Operatörernas verksamhet med basstationer är att beteckna som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken men det krävs varken tillstånd eller anmälan. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och krav på egenkontroll gäller ändå. Det är kommunerna som utövar den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Folkhälsomyndigheten, med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, ansvarar för tillsynsvägledning för hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Bakgrund till utbildningen

I samband med utrullningen av 5G-näten i Sverige ser Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten ett ökat behov av stöd till kommunerna för att de ska kunna besvara frågor och bedriva sin tillsyn på ett effektivt sätt.

Därför har myndigheterna tillsammans med Arbets- och miljömedicin genomfört en webbutbildning som riktar sig till kommunala miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Utbildningen riktar sig även till miljömedicinare vid landets kliniker eftersom de vägleder kommunerna i hälsorelaterade frågor kopplat till olika typer av exponeringar i boendemiljön.

Utbildningen genomfördes den 21 oktober och 18 november. Ytterligare ett tillfälle är planerat till den 16 mars 2021.

Kursinnehåll

Målen med utbildningen är att deltagarna ska känna sig trygga med att tillsyna basstationer och kunna bemöta frågor från allmänheten, ha kunskap om vad det är för strålning som basstationer ger och förstå varför en del människor är oroliga för den. Deltagarna ska också få kännedom om intressanta rättsfall och veta vart de ska vända sig för ytterligare information och vägledning.

Presentationerna finns nedan.

Kontaktuppgifter

Folkhälsomyndigheten

E-post Folkhälsomyndigheten

Webbadress Folkhälsomyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten

E-post Strålsäkerhetsmyndigheten

Webbadress Strålsäkerhetsmyndigheten

Arbets- och miljömedicin

AMM-klinik Umeå

(Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland)

E-post AMM-klinik Umeå

Webbplats AMM-klinik Umeå

Telefonnummer: 090- 785 27 28

AMM-klinik Uppsala

(Gävleborg, Dalarna, Uppsala)

E-post AMM-klinik Uppsala

Webbplats AMM-klinik Uppsala

Telefonnummer: 018 - 617 14 75

AMM-klinik Örebro

(Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland)

E-post AMM-klinik Örebro

Webbplats AMM-klinik Örebro

Telefonnummer: 019 - 602 24 69

AMM-klinik Stockholm

(Stockholm, Gotland)

E-post AMM-klinik Stockholm

Webbplats AMM-klinik Stockholm

Telefonnummer: 08 - 123 400 00

AMM-klinik Linköping

(Östergötland, Jönköping, Kalmar)

E-post AMM-klinik Linköping

Webbplats AMM-klinik Linköping

Telefonnummer:010 - 103 14 41, 010 - 103 14 42

AMM-klinik Göteborg

(Västra Götaland, norra Halland)

E-post AMM-klinik Göteborg

Webbplats AMM-klinik Göteborg

Telefonnummer: 031 - 342 30 40

AMM-klinik Lund

(Kronoberg, Blekinge, Skåne, södra Halland)

E-post AMM-klinik Lund

Webbplats AMM-klinik Lund

Telefonnummer: 046 - 17 31 85