Vår interna styrning

Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet styrs med stöd av ett ledningssystem. Det ger struktur för hur vi arbetar samtidigt som det bidrar till effektiv ledning och ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. Ledningssystemet är certifierat inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Syftet med myndighetens ledningssystem är att uppnå

  • största möjliga samhällsnytta
  • ett bra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
  • säker hantering av information.

Certifiering och granskning

Vi har valt att certifiera myndighetens ledningssystem i enlighet med standarder inom följande områden:

  • Kvalitet – ISO 9001:2015
  • Miljö – ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö – ISO 45001:2018

Certifiering innebär bland annat att externa och interna revisioner av vår verksamhet genomförs regelbundet.

Riksmätplatsen för joniserande strålning granskas regelbundet av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) mot standarden ISO 17025:2005.

Vårt ledningssystem följer även de krav som finns i ISO 27001 om informationssäkerhet samt kraven i internationella atomenergiorganet IAEA:s standard "Leadership and Management for Safety, GSR Part 2". I samband med att en internationell expertgrupp, koordinerad av IAEA, granskar hur väl Sverige följer IAEA:s standarder kontrolleras myndighetens ledningssystem.

Har du frågor om myndighetens ledningssystem?

Kontakta kvalitetssamordnaren via myndighetens växel på telefon: 08-799 40 00.