Vår interna styrning

Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet styrs med stöd av ett ledningssystem. Det ger struktur för hur vi arbetar samtidigt som det bidrar till effektiv ledning och ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. Ledningssystemet är certifierat inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Riksmätplatsen för joniserande strålning är ackrediterad.

Syftet med myndighetens ledningssystem är att uppnå

  • största möjliga samhällsnytta
  • ett bra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
  • säker hantering av information.

Ledningssystemet följer även de krav som finns i internationella atomenergiorganet IAEA:s standard "Leadership and Management for Safety, GSR Part 2" samt i ISO 27001 om informationssäkerhet. I samband med att en internationell expertgrupp, koordinerad av IAEA, granskar hur väl Sverige följer IAEA:s standarder kontrolleras Strålsäkerhetsmyndighetens ledningssystem.

Certifiering och ackreditering

Vi har valt att certifiera och ackreditera oss i enlighet med standarderna inom följande områden:

  • Kvalitet – ISO 9001:2015
  • Miljö – ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö – OHSAS 18001:2007
  • Riksmätplatsen – ISO/IEC 17025:2005

Certifiering och ackreditering innebär bland annat att externa och interna revisioner av vår verksamhet genomförs regelbundet.

Har du frågor om myndighetens ledningssystem?

Kontakta kvalitetssamordnaren via myndighetens växel på telefon: 08-799 40 00.