Fakta om jodtabletter

En kärnkraftsolycka kan leda till utsläpp av radioaktiv jod, som kan orsaka stråldoser genom upptag i sköldkörteln. Vid en allvarlig kärnkraftsolycka kan radioaktiv jod som kommer in i kroppen via inandning ge det största bidraget till stråldosen på kort sikt. Genom att du tar jodtabletter blir din sköldkörtel mättad med icke radioaktiv jod. På det sättet hindras sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. Intag av jodtabletter kan då vara en effektiv skyddsåtgärd. Det finns därför en planering för utdelning och intag av jodtabletter kring de svenska kärnkraftverken.

För barn och gravida är jodtabletter extra viktigt eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare än hos vuxna. Forskning visar att den som är över 40 år inte löper någon risk att utveckla sköldkörtelcancer efter intag av radioaktiv jod. För personer över 40 år gör därför jodtabletterna ingen nytta.

Det är viktigt att du tar jodtabletter vid rätt tidpunkt och bara på uppmaning av länsstyrelsen. Tar du jodtabletter för tidigt eller för sent minskar eller uteblir skyddseffekten.

Jodtabletter kan användas tillsammans med annat skydd som att stanna inomhus eller utrymma till en annan plats. Din ålder avgör doseringen. Läs på förpackningen för rätt dosering.

Vad är jod?

Jod är ett grundämne som förekommer i låga koncentrationer i havet och i jordskorpan. Det är också ett livsnödvändigt spårämne som kroppen tar upp från luft och födoämnen. Naturligt förekommande jod avger inte strålning. Radioaktiv jod, som jod-131, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium. Jod-131 finns i kärnreaktorer i drift och avger strålning. Ämnet används även inom vården för behandlingar och undersökningar.