Hur kan jag sänka radonhalten inomhus?

Radon orsakat av byggnadsmaterialet Är det byggnadsmaterialet som avger radon kan du öka luftväxlingen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta att installera ett frånluftssystem med fläkt.

Radon orsakat av marken Kommer radonet från marken kan du täta sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion. Ofta ger inte tätning tillräcklig effekt. Då kan du med hjälp av en radonsug, radonbrunn eller smalrör skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in. Kanske behöver du ta hjälp av någon tekniskt kunnig person för att avgöra vilken metod som är lämpligast.

Radon orsakat av hushållsvattnet När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår nämligen radon till inomhusluften. En grov tumregel är att om radonhalten i vattnet är 1000 Bq/l ger det ett tillskott på 100 Bq/m3 till inomhusluften. Har du radonhalter över 1000 Bq/l i din privata brunn i ett hus där du bor permanent bör du vidta åtgärder för att sänka halten. Oftast räcker det att vattnet luftas kraftigt med en radonavskiljare.

Läs mer om åtgärder mot radon: Åtgärder mot radon