Hur länge ska jag mäta radon?

För att få bra mätvärden är det viktig att du mäter rätt. För att kunna göra en bra uppskattning av medelvärdet för hela året ska du mäta minst två månader under samma eldningssäsong, 1 oktober till 30 april, om möjligt ännu längre tid. Radonhalten varierar nämligen ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta du vädrar.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon