Hur mäter jag radon i vatten?

Det finns flera analysmetoder som fungerar bra när det gäller att bestämma radonhalten i vatten. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om de laboratorier som kan utföra analyser.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon