Hur ska jag mäta radon vid köp och försäljning av hus?

Du kan använda en så kallad rådgivande korttidsmätning i samband med köp och försäljning av bostäder. En sådan mätning tar mellan två och cirka 10 dygn.

Korttidsmätningen ska du endast använda när tidsskäl inte medger mätning under längre mätperiod. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning. Resultatet från en korttidsmätningen är enbart rådgivande och du kan inte använda den för något myndighetsbeslut.

Ibland finns varken tid eller möjlighet att göra en mätning. I så fall kan du begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger dig rätt att göra en långtidsmätning i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas mellan köpare och säljare.

Läs mer om radonmätning: Att mäta radon