Är UV-strålning farlig?

UV-strålning kan skada hud och ögon både akut och på sikt. Akuta skador är brännskador, sveda, för huden och snöblindhet, hornhinneinflammation, för strålningen öka risken att drabbas av hudcancer och basalcellscancer och göra huden rynkig.

Flera ögonsjukdomar, framför allt grå starr, förknippas med UV-strålning.

UV-strålningen kan även hämma immunförsvaret.

Läs mer om UV-strålning: Om UV-strålning