Nödsituation vid en kärnteknisk anläggning

Om en olycka inträffar i en kärnteknisk anläggning kommer du som bor i närheten att höra ett larm. Det är då viktigt att du informerar dig om olyckan och håller dig uppdaterad om läget.

Sirener finns uppsatta på olika ställen i området kring en kärnteknisk anläggning. Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Vid ett VMA ska du så fort som möjligt ta reda på vad myndigheterna har att meddela. Lyssna på radio, se på tv och läs informationen som finns på myndigheternas webbplatser. Där får du snabbt information och rekommendationer.

Om en olycka inträffar utomlands är det inte säkert att det finns någon omedelbar risk för Sverige. Däremot kan svenska myndigheter ge rekommendationer, till exempel om livsmedel som du bör undvika. Det får du också reda på genom att lyssna på radio, se på tv eller läsa på myndigheternas webbplatser.