Nationell strålsäkerhet – utblick och forskning

Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar, Nationell strålsäkerhet –  utblick och forskning, arrangerades 22–23 november 2017 i Stockholm (City Conference Center, Norra Latin). Myndighetens forskningsdagar riktar sig till aktiva forskare inom myndighetens forskningsområden samt till journalister och intresserade inom industri, myndigheter och övriga samhället.

Onsdag 22 november

Inledning (Pelarsalen)

09.00–9.10 Välkomstanförande
Mats Persson, generaldirektör, och Anneli Hällgren, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
09.10–9.30 Regeringens syn på strålsäkerhet – i dag och i framtiden
Karolina Skog, miljöminister
09.30–10.30 Utmaningar för en säker kärnkraft på kort och lång sikt
Magnus Hall, koncernchef, Vattenfall
Johan Svenningson, VD, Uniper
Michael Knochenhauer, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
10.30–10.45 Kaffe
10.45–12.00 Asymmetriska hot, kärnvapen och nedrustning – utmaningar för svensk strålsäkerhet
Magnus Ranstorp, terrorismforskare, Försvarshögskolan
John Rydqvist, forskare, FOI
Eva Walder, nedrustningsambassadör, UD
Fredrik Hassel, stf generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
12.00–13.00 Så förändrar ny teknik vår exponering för radiovågor och magnetfält
Jimmy Estenberg, myndighetsspecialist, Strålsäkerhetsmyndigheten
Christer Törnevik, senior expert, Ericsson
Peter Östman, Bombardier
Johan Friberg, avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
13.00–14.00 Lunch
Moderator är Willy Silberstein, i många år journalist på Sveriges Radio. Observera att tiderna ungefärliga.

Parallella pass 

Människa, teknik, organisation (Rum 353) 

Säkerhetsanalys (Musiksalen)

Mätteknik (Rum 357)

14.00–14.20
Flexibilitet i ledningssystem
Marcus Lavin, MTO Säkerhet
14.00–14.20
Hotbedömningar och rupturer
Henrik Häggström, Försvarshögskolan
14.00–14.20
Development of multivariate analysis techniques for nuclear safeguards purposes
Zsolt Elter och Li Caldeira Balkeståhl, Uppsala universitet
14.20–14.40
Konsekvenser av instruktioners utformning och användning
Linnea Wahlberg, MTO Säkerhet
14.20–14.40
Kärnkraft, leveranssäkerhet och samarbete
Maja Lundbäck, Svenska kraftnät
14.20–14.40
Orsaker och konsekvenser av mätonoggrannhet
Carl Hellesen och Sophie Grape, Uppsala universitet
14.40–15.00
Säkerhetskulturarbete i anläggningar med många användare
Åsa Ek, Lunds universitet
14.40–15.00
Säker kraftförsörjning
Mattias Karlsson, Strålsäkerhetsmyndigheten, och Monika Adsten, Energiforsk
14.40–15.00
Improvements in isotopic analysis of actinides using LG-SIMS for the development of fingerprints for nuclear materials
Jeremy Bellucci, Naturhistoriska riksmuseet
15.00–15.30 Kaffe
15.30–15.50
Genus och säkerhet
Fredrik Sjögren, Luleå tekniska universitet
15.30–15.50
RASTEP – A tool for fast diagnosis and decision-making in case of a nuclear emergency
Francesco Di Dedda, Lloyd’s Register
15.30–15.50
Icke vätskebaserade upparbetningsmetoder
Per Andersson/Fredrik Nielsen, FOI
  15.50–16.10
Nuclear power plant site risk assessment
Jan Erik Holmberg, Risk Pilot AB
15.50–16.10
Aerosoldynamik i en stokastisk partikelspridningsmodell
Pontus von Schoenberg, FOI
  16.10–16.30
NPSAG HRA Error of Commission project: literature review and survey finding
Xuhong He, Lloyd’s Register
16.10–16.30
Förbättrade metoder att förutspå Tjerenkovljusemission från kärnbränsle försafeguardändamål
Erik Branger, Uppsala universitet
    16.30–16.50
Improved nuclear data for enhanced nuclear safety
Henrik Sjöstrand, Uppsala universitet

Torsdag 23 november

Parallella pass

Strålskydd (Musiksalen)

Strukturell integritet (Rum 357)

Reaktorsäkerhet (Rum 353)

8.30–8.50
Utmaningar inom interndosimetri vid uranexponering
Håkan Pettersson, Linköpings universitet
8.30–8.50
Instabila matrisdefekter i bestrålat reaktortankmaterial med höga Ni- och Mn-halter
Magnus Boåsen, KTH
8.30–8.50
NEA:s forskningsprogram inom reaktorsäkerhet
Nils Sandberg, OECD/NEA
8.50–9.10
Uranaerosoler vid kärnbränsletillverkning – storleksfördelning, löslighet och interndosimetri
Edvin Hansson, Linköpings universitet
8.50–9.10
Hur påverkas tillväxthastigheten hos spänningskorrosionssprickor av provstavsstorlekenför prov i BWR-miljö?
Johan Stjärnsäter, Studsvik Nuclear AB
8.50–9.10
Ramptester med mandrelprovning
Joakim Karlsson, Studsvik
9.10–9.30
Icke-joniserande strålning inom sjukvården
Jonna Wilén, Umeå universitet
9.10–9.30
PARENT – Ett internationellt projekt om Dissimilar Metal Welds
Tommy Zettervall, SQC
9.10–9.30
Gammatomografi på LOCA-tester
Peter Andersson, Uppsala universitet
9.30–9.50
Monte Carlo patient-specific pre-treatment QA system for volumetric modulated arc therapy
Roumiana Chakarova, Göteborgs universitet
9.30–9.50
Modellering av OFP med ultraljud av sprickor i rör
Anders Boström, Chalmers
9.30–9.50
Development of effective models for prediction of the a noreic BWR pressure suppression pool stratification and mixing using GOTHIC code
Pavel Kudinov, KTH
9.50–10.10
Determining the RBE of protons at Skandion – the radioprotection implications
Alesandru Dasu, Skandionkliniken
9.50–10.10
Detektion av korrosion i ingjuten tätplåt
Peter Ulriksen, Lunds tekniska högskola
9.50–10.10
Development and validation of predictive capabilities for the effect of steam injection into a pool through spargers
Pavel Kudinov, KTH
10.10–10.40 Kaffe
10.40–11.00
Interaction between gamma-radiation and the anesthetic agent ketamine exacerbates neurotoxicological defects
Sonja Buratovic, Uppsala universitet
10.40–11.00
Oförstörande provning av tjocka betongkonstruktioner med seismiska
Oskar Tofeldt, Lunds tekniska högskola
10.40–11.00
MELCOR code development and BWR severe accident analyses
Weimin Ma, KTH
11.00–11.20
Untangling marine food webs and transfer of radionuclides off Fukushima
Clare Bradshaw, Stockholms universitet
11.00–11.20
Numerical simulations of headed anchors break in reinforced and non-reinforced concrete structures, Phase 2
Peter Segle, Inspecta Technology AB
11.00–11.20
SAFEST and IVMR EU research projects: Overview and KTH contributions
Walter Villanueva, KTH
11.20–11.40
Groddjur i Tjernobylområdet
German Orizaola, Uppsala universitet
11.20–11.40
Kopparkorrosionsforskning finansierad av Strålsäkerhetsmyndigheten
Henrik Öberg, Strålsäkerhetsmyndigheten
11.20–11.40
BWR System Simulation and CAMP Activities
Sean Roshan, KTH
11.40–12.00
Radiological implications of Swedish food consumption
Francisco Piñero García, Göteborgs universitet
  11.40–12.00
Orientering om NKS-R och NKS-B
Christian Linde, Strålsäkerhetsmyndigheten, och Kasper Andersson, Risö
12.00–13.00 Lunch

Avveckling och avfall (Rum 353)

Fortsättning Strukturell integritet (Rum 357)

 
13.00–13.20
Modeller för grundvattenflöde i glesa spricknätverk
Benoît Dessirier, Uppsala universitet
13.00–13.20
Long-term performance of polymeric seals used for Swedish nuclear power plants
Payam Pourmand, KTH
 
13.20–13.40
Understanding of radium co-precpitation in sulfate and carbonate systems and its relevance to the long-term safety assessment of deep geological disposal of nuclear waste

Artem Matyskin, Chalmers
13.20–13.40
Livslängdskriterier för polymerer i kärnkraftverk
Anna Jansson, RISE
 
13.40–14.00
Multi-scale surface water–groundwater interaction on catchment scale
Anders Wörman, KTH
13.40–14.00
Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser
Petter von Unge, Inspecta Technology AB
 
14.00–14.20
3D-modellering av naturliga och termiskt inducerade jordskalv i slutförvarsmiljön
Jeoung Seok Yoon, GFZ Geoforschungzentrum
14.00–14.20
Review of the PARTRIDGE project and evaluation of the probabilistic code PRO-LOCA
Andrey Shipsha, Inspecta Technology AB