MAX IV

MAX IV är en synkrotronljusanläggning för studier av molekyler och atomer med ett mycket intensivt och speciellt ljus i våglängdsområdet från ultraviolett ljus (UV) till röntgenstrålning. Ansökan om tillstånd för MAX IV lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2011. Tillstånd för normaldrift meddelades den 13 december 2016.

MAX IV är en synkrotronljusanläggning som är uppbyggd kring en stor accelerator och två lagringsringar för elektroner. Anläggningen drivs av Lunds universitet och ligger i närheten av ESS (European Spallation Source). Risker och problematik är ur ett strålsäkerhetsperspektiv mindre för MAX IV jämfört med ESS.

Tillståndsprövning av Max IV

Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat att forskningsanläggningen MAX IV uppfyller de krav som ställs i strålskyddslagen, myndighetens föreskrifter och i särskilda tillståndsvillkor. Vi har i vår tillståndsprövning granskat att verksamheten följer gällande regelverk om strålsäkerhet för att skydda människa och miljö från skadliga effekter av strålning.

Vår tillståndsprövning sker i flera steg

I det första steget av myndighetens tillståndsprövning gjordes en övergripande prövning av ansökan om verksamhet med strålning, där ett första tillstånd innebar att MAX IV fick installera utrustning som kan generera joniserande strålning. Anläggningen fick tillstånd för installation i maj 2013. Därefter behövde MAX IV tillstånd för att kunna ta anläggningen i så kallad provdrift. Det skedde i juli 2013 och har sedan successivt utvidgats till att omfatta hela den befintliga anläggningen under hösten 2016.  Den 13 december 2016 gav Strålsäkerhetsmyndigheten MAX IV tillstånd för normaldrift.

Mer information