Kärntekniska anläggningar i Sverige

Det finns i dag tre kärnkraftverk i drift i Sverige. Det är verken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Verken i Forsmark och Oskarshamn har tre reaktorer vardera och i Ringhals finns det fyra reaktorer. Under 2015 fattade Oskarshamns respektive Ringhals ägare beslut om att avveckla två reaktorer vardera i förtid.

Utöver de tre kärnkraftverken Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, finns ytterligare ett antal kärntekniska anläggningar i Sverige, exempelvis kärnbränslefabriken Westinghouse som ligger i Västerås, Studsvik som hanterar låg- och medelaktiv avfall utanför Nyköping och det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn.