Nyheter

Visar 45 nyheter från 2017 och framåt om kärnkraft

Sortera på:

Relevans Datum
 • Samlad strålsäkerhetsvärdering av Studsvik Nuclear AB 2018

  Verksamheten vid Studsvik Nuclear AB har i stort sett bedrivits enligt gällande krav och strålsäkerheten bedöms inte vara hotad. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i 2018 års samlade strålsäkerhetsvärdering som myndigheten presenterat för bolagets ledning.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftssektorn har fortsatt stort kompetensbehov

  Kärnkraftsbranschen har en tid skildrats som en nedläggningsverksamhet, men industrin planerar att driva sex reaktorer ett par decennium framåt. Branschen har därför långsiktiga behov av kärnteknisk kompetens, speciellt inom långtidsdrift, avveckling och avfallshantering. Det konstaterar

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nationell samordning krävs för långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

  Samhällskritiska forskningsområden är i dag underfinansierade och utbildningar inom strålsäkerhet är hotade. Det krävs en nationell samordning för att långsiktigt upprätthålla kompetensen på strålsäkerhetsområdet. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten när uppdraget att utreda förutsättningarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Uppgifter inom kärnavfallsfinansiering överförda till Riksgälden

  Regeringen beslutade förra året att Strålsäkerhetsmyndighetens kärnavfallsfinansieringsuppgifter ska flyttas över till Riksgälden. Ansvaret för uppgifterna har tagits över från och med den 1 september 2018. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer fortsättningsvis, utifrån sitt ansvarsområde, att bistå

  Innehållstyp: Nyheter
 • Slutförvar, säkerhetskultur och kompetensförsörjning i fokus på Nationella strålsäkerhetsdagen

  Vilka skillnader och likheter finns i den vetenskapliga granskningen av slutförvar i Schweiz, Finland och Sverige? Hur har säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustri och sjukvård det senaste decenniet utvecklats och vilka utmaningar finns framöver? Vad behöver göras och vem tar ansvar för en

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten samlar kärnkraftverkens erfarenheter från sommarens värmebölja

  Den gångna sommarens extrema värme har föranlett att olika åtgärder vidtagits vid de svenska kärnkraftverken och även påverkat deras drift. För att samla de erfarenheter som gjorts utifrån det extrema vädrets påverkan på kärnkraftsreaktorerna kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att be reaktorägarna

  Innehållstyp: Nyheter
 • Störningshandbok för tryckvattenreaktorer på gång

  Strålsäkerhetsmyndigheten satsar drygt tre miljoner kronor för att tillsammans med Ringhals AB finansiera utvecklingen av en störningshandbok för tryckvattenreaktorer (PWR). Genom att användas både som utbildningsmaterial och som uppslagsverk kommer Störningshandboken PWR att bidra till ökad

  Innehållstyp: Nyheter
 • Föreläggande om utredning av de konsekvenslindrande systemens tillgänglighet

  Strålsäkerhetsmyndigheten vill höja tillgängligheten i kärnkraftverkens konsekvenslindrande system. Därför har myndigheten förelagt Sveriges tre kärnkraftverk i drift att utreda konsekvenserna av att minska den maximala tillåtna tiden för att utföra reparationer med reaktorn kvar i drift, samt av

  Innehållstyp: Nyheter
 • Rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4 godkänd

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Ringhals AB:s kompletterade säkerhetsredovisning och ansökan om rutinmässig drift efter effekthöjning av Ringhals 4.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsvärdering 2018: SKB har förbättrat strålsäkerheten inom flera områden

  Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) bedriver verksamheten vid sina anläggningar på ett antingen acceptabelt eller tillfredställande sätt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten som värderat strålsäkerheten inom 17 olika områden och sammanställt en strålsäkerhetsvärdering för SKB:s anläggningar

  Innehållstyp: Nyheter