Nyheter

Visar 120 sökträffar på nyheter från 2017 och framåt om kärnkraft

Sortera på:

Relevans Datum
 • Redovisning klar inför IAEA-granskning av Sveriges kärnsäkerhet och strålskydd

  Strålsäkerhetsmyndigheten är klar med sitt underlag inför IAEA:s granskning om hur väl Sverige lever upp till internationella riktlinjer inom kärnsäkerhet och strålskydd. Granskningen görs var tionde år av personal från IAEA och äger rum...

  Innehållstyp: Nyheter
 • OKG Aktiebolag har en anläggning i gott skick

  Strålsäkerhetsmyndigheten gör den samlade bedömningen att OKG i stort har en anläggning i gott skick. Det visar rapporten med Strålsäkerhetsmyndighetens årliga samlade värdering av strålsäkerheten vid OKG.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner provdrift med höjd effekt i reaktor Forsmark 1

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att godkänna Forsmarks Kraftgrupp AB:s förnyade säkerhetsredovisning och ansökan om provdrift upp till och med 3075 MW termisk effekt av reaktor Forsmark 1. Den granskning som myndigheten har gjort inför beslutet gäller...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftverket Zaporizjzja har el på nytt

  Som följd av att kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina igår, torsdag, tappade kontakten med elnätet stoppades de två reaktorer som var i drift. Kontakt med elnätet återupprättades senare under gårdagen och kärnkraftverket är nu strömförsörjt...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina har kopplats bort från elnätet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har under dagen fått information om att kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina har kopplats bort från elnätet. Kärnkraftverket är byggt för att kunna kopplas bort från det yttre elnätet. Kylningen tillgodoses med hjälp...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Samlad värdering visar att strålsäkerheten vid Barsebäck Kraft AB är tillfredsställande

  En ny rapport för tiden 2019 till 2021 visar att både anläggning och verksamhet bedöms ha tillfredsställande strålsäkerhet och att den utvecklats positivt sedan förra rapporten. För Barsebäck Kraft AB (BKAB) genomförs den samlade strålsäkerhetsvärderingen...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerheten vid kärnkraftverket Ringhals AB är tillfredsställande

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens samlade strålsäkerhetsvärdering 2022 bedöms att anläggningen är i gott skick och att verksamheten åtgärdar brister när de upptäcks.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Forsmarks anläggning är i gott skick

  Driften vid Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) har varit stabil och händelser med påverkan på djupförsvarets första nivå har minskat i antal. En signifikant brist finns som gäller transport- och personslussens hållfasthet. FKA har även arbete kvar med att...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bättre uppföljning och förbättringsarbete ger högre strålsäkerhet

  Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en samlad strålsäkerhetsvärdering för Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) för perioden 2018 till 2021. Summerat är det SKB:s ökade förmåga att följa upp avvikelser, brister och förbättringsområden...

  Innehållstyp: Nyheter
 • I huvudsak strålsäker verksamhet på Svafo

  Strålsäkerhetsmyndighetens samlade värdering är att AB Svafo i huvudsak bedrivit verksamheten på ett strålsäkert sätt och enligt gällande krav på strålsäkerhet. Myndigheten konstaterar också att strålsäkerheten utvecklats...

  Innehållstyp: Nyheter