Vad säger Strålsäkerhetsmyndigheten om elöverkänslighet?

Den medicinska bedömningen av elöverkänslighet görs av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Enligt dessa myndigheter finns det trots omfattande forskning inte något vetenskapligt underlag som styrker ett orsakssamband mellan elöverkänsligas symtom och elektromagnetiska fält.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att elöverkänslighet inte är en strålskyddsfråga utan en medicinsk fråga som bör hanteras av hälso- och sjukvården.