Nyheter

Visar 10 nyheter från 2017 och framåt om magnetfält och trådlös teknik

Sortera på:

Relevans Datum
 • Inga nya hälsorisker avseende elektromagnetiska fält

  Inga nya säkerställda hälsorisker har framkommit i årets rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält. Rapporten är den femtonde i en serie årliga granskningar som utvärderar relevanta nya data...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Säker strålmiljö i Sverige – men hudcancerfallen fortsätter att öka

  Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att målet ”Säker strålmiljö”, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för, är nära att uppnås. Målen inom tre av fyra områden nåddes under 2020. Det fjärde...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Bristande rutiner inom industriell radiografering

  Flera av de incidenter vid radiografisk provning som har rapporterats till Strålsäkerhetsmyndigheten under 2019 beror på avsaknad av rutiner eller att de rutiner som finns inte följs. Incidenter har även inträffat på grund av defekter i utrustning och säkerhetssystem...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Fjortonde rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

  Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat årets rapport från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Intresseorganisationer, forskare och mobilindustri bjuds in till möten om 5G

  Som ett led i arbetet med att ta fram underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G, har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in intresseorganisationer, forskare och mobilindustri...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten verkar för myndighetssamverkan kring 5G

  Med anledningen av den planerade 5G-tekniken har Strålsäkerhetsmyndigheten bjudit in andra myndigheter till ett möte för att diskutera hur myndigheterna kan samverka i frågan. Mötet planerar myndigheten att genomföra i slutet av juni.

  Innehållstyp: Nyheter
 • Tolfte rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält

  Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat den senaste rapporten från vetenskapliga rådet för elektromagnetiska fält (EMF). Inga nya hälsorisker gällande EMF har identifierats i de studier som rapporten omfattar.

  Innehållstyp: Nyheter
 • 2018 års medlemmar i vetenskapliga rådet för EMF-frågor utsedda

  Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om 2018 års medlemmar i sitt vetenskapliga råd för EMF-frågor. Ny medlem i rådet är Aslak Harbo Poulsen från Danish Cancer Society Research Center. Leif Moberg fortsätter som ordförande och Lars Mjönes...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Strålsäkerhetsmyndigheten mäter radiovågor

  För att undersöka allmänhetens exponering för radiovågor och bevaka utvecklingen över tid genomför Strålsäkerhetsmyndigheten årligen mätningar i samhället. Under årets mätning kommer bilen med mätutrustning på taket...

  Innehållstyp: Nyheter
 • Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier

  I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar måste...

  Innehållstyp: Nyheter