Nyheter

Din avgränsning ger 2 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Säker strålmiljö i Sverige – men hudcancerfallen fortsätter att öka

    Den årliga uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål visar att målet ”Säker strålmiljö”, som Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för, är nära att uppnås. Målen inom tre av fyra områden nåddes under 2020. Det fjärde...

    Innehållstyp: Nyheter
  • Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier

    I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar måste...

    Innehållstyp: Nyheter