Mobilråd

Använd handsfree och håll ut mobilen från kroppen under samtal. Det är Strålsäkerhetsmyndighetens råd för mobilanvändning. Anledningen är att det finns en svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för hjärntumör och hörselnervstumör.

En mobiltelefon sänder ut och tar emot radiovågor när du använder den.  Ju närmare kroppen du håller telefonen desto mer radiovågor exponeras du för. Dessa radiovågor kan tas upp av kroppen. Det är främst när du använder mobilen för samtal som du exponeras i någon större utsträckning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar forskningen kring hälsorisker med radiovågor. Forskningsläget ger ingen anledning att avstå från att använda mobiltelefon på grund av exponeringen för radiovågor.

Det finns dock en svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för hjärntumör och hörselnervstumör. Misstanken gäller främst när huvudet exponeras för radiovågor vid ett mobilsamtal. Av försiktighetsskäl rekommenderar vi därför att du följer några enkla råd.

Använd handsfree eller högtalarfunktion

Genom att använda handsfree eller mobiltelefonens högtalarfunktion exponeras du för betydligt lägre nivåer av radiovågor. Det gäller även trådlös handsfree.

Exakt hur mycket mindre exponering en handsfree bidrar till är svårt att säga. Det beror bland annat på hur du håller sladden och hur långt från kroppen som mobilen befinner sig. I många fall kan exponeringen minska till ungefär en tjugondel.

Håll ut mobilen från kroppen

Om du håller ut mobilen en bit från kroppen när du pratar exponeras du för betydligt mindre radiovågor. Radiovågornas styrka avtar nämligen snabbt med avståndet.

Ring med god täckning

När du pratar i en mobiltelefon måste den hela tiden ha kontakt med en basstation som förmedlar signalerna till den du talar med. Ju sämre täckningen är, med desto större styrka måste telefonen sända för att hålla kontakt. Om täckningen är god kan sändarstyrkan minskas till under en tusendel av maxstyrkan.

Vissa platser och situationer kan försämra täckningen. Det gäller exempelvis

  • om du har långt till närmaste basstation
  • bilar, tåg och andra täckta kommunikationsmedel om de saknar yttre mobiltelefonantenn
  • avgränsade utrymmen som hissar och lokaler under mark.
  • energibesparande hus med metallfilmsbelagda fönster.