Kostnadsfri mätning av cesium-137 i vildsvinskött

För att öka kunskapen om cesium-137 i vildsvinskött betalar Strål­säkerhets­myndig­heten laboratorie­analys av kött­prover som jägare skickar in för mätning. Erbjudandet gäller kött från vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Mätprojektet omfattar 250 prover. Den 17 januari 2018 har 180 prover skickats in till myndigheten för mätning.

Myndigheten betalar för mätningen under förutsättning att vi får ta del av mätresultaten tillsammans med uppgifter om var och när djuret är skjutet.

Om du vill skicka in köttprov från ett vildsvin du har skjutit gäller följande:

  • Köttprovet ska tas från framlägg på vildsvin som är skjutet i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands eller Västerbottens län.
  • Du ska fylla i och skicka in en elektronisk ansökningsblankett, se länk nedan.
  • Provet ska skickas till Radonova tillsammans med den provkod du får från Strålsäkerhetsmyndigheten när du har skickat in den elektroniska blanketten.

Vilka uppgifter efterfrågas?

Uppgifter som krävs i ansökan är datum och plats (koordinater) för skottplatsen, samt information om djuret, såsom åldersgrupp (vuxen/årsunge) och kön. Plats och tid behövs för att kunna studera årstidsvariationer och variationen mellan olika år, mellan områden med olika högt cesiumnedfall, och mellan områden med olika dominerande markanvändning, som skogsmark eller åkermark. Koordinater kan tas från en GPS eller till exempel hitta.se.

Information om ålder och kön samlas in för att på motsvarande sätt kunna studera skillnader mellan galtar, suggor och kultingar.

Observera att blanketten måste öppnas med Acrobat Reader. Acrobat Reader kan laddas ner gratis via länken nedan.

Varför görs detta?

Eftersom vildsvinsstammen var mycket begränsad i Sverige vid tiden för Tjernobylolyckan 1986, och obefintlig i de områden som fick mer betydande nedfall, har cesiumhalter i vildsvin studerats endast sparsamt i Sverige. Studier i övriga Europa visar att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt. När vildsvin etablerar sig i områden med nedfall från Tjernobylolyckan är det rimligt att förvänta sig cesiumhalter som överstiger det försäljningsgränsvärde som är satt av Livsmedelsverket. Mätningar som har gjorts bekräftar detta. Detta projekt syftar till att samla in information om fler vildsvin för att få ett bättre kunskapsunderlag om variationerna i cesiumhalter hos vildsvin.

Om du har frågor om projektet kan du kontakta Pål Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndighetens enhet för miljöövervakning, tel. 08-799 41 39.

Provresultat fram till och med den 10 januari 2018
LänKommunOrtCs-137   Bq/kgÅldersgruppKönProvtagningsdatum
Dalarnas   län Avesta Avesta 155 Hane Vuxen 2018-01-06
Dalarnas   län Falun Grycksbo 16 Hona Vuxen 2017-12-26
Dalarnas   län Gagnef Gagnef 61 Hona Vuxen 2017-12-04
Dalarnas   län Hedemora Hedemora 489 Hona Årsunge 2017-12-08
Dalarnas   län Leksand Gagnef 115 Hona Vuxen 2017-12-09
Gävleborgs   län Gävle Hedesunda 2210 Hane Årsunge 2017-12-12
Södermanlands   län Eskilstuna Eskilstuna 1204 Hona Vuxen 2017-12-04
Södermanlands   län Eskilstuna Eskilstuna 662 Hona Vuxen 2017-12-12
Södermanlands   län Eskilstuna Eskilstuna 916 Hona Vuxen 2017-12-30
Södermanlands   län Eskiltuna Eskiltuna 402 Hane Vuxen 2017-12-30
Södermanlands   län Flen Malmköping 10 Hane Vuxen 2017-12-27
Södermanlands   län Flen Malmköping 27 Hane Vuxen 2017-12-30
Södermanlands   län Flen Malmköping 406 Hane Vuxen 2017-12-30
Södermanlands   län Trosa Trosa 10 Hane Vuxen 2017-11-30
Uppsala   län Enköping Enköping 50 Hane Vuxen 2017-10-21
Uppsala   län Enköping Enköping 100 Hane Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Enköping Fjärdhundra 107 Hane Vuxen 2017-10-09
Uppsala   län Enköping Örsundsbro 78 Hona Vuxen 2017-12-03
Uppsala   län Enköping Örsundsbro 36 Hane Årsunge 2017-12-03
Uppsala   län Enköping Örsundsbro 141 Hona Årsunge 2017-12-16
Uppsala   län Enköping Örsundsbro 18 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Heby Harbo 29 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Heby Harbo 628 Hona Årsunge 2017-12-30
Uppsala   län Heby Heby 3731 Hane Årsunge 2017-12-16
Uppsala   län Heby Heby 3966 Hane Årsunge 2017-12-16
Uppsala   län Heby Heby 2375 Hane Vuxen 2017-12-17
Uppsala   län Heby Heby 2952 Hane Vuxen 2017-12-27
Uppsala   län Heby Heby 2251 Hane Årsunge 2018-01-01
Uppsala   län Heby Heby 9816 Hona Vuxen 2018-01-02
Uppsala   län Heby Heby 3336 Hane Vuxen 2018-01-05
Uppsala   län Heby Morgongåva 3462 Hona Vuxen 2018-01-04
Uppsala   län Heby Tärnsjö 156 Hona Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Heby Tärnsjö 544 Hane Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Heby Tärnsjö 245 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Heby Tärnsjö 930 Hona Vuxen 2017-12-22
Uppsala   län Heby Tärnsjö 102 Hane Vuxen 2017-12-22
Uppsala   län Heby Tärnsjö 659 Hona Årsunge 2017-12-23
Uppsala   län Heby Tärnsjö 6635 Hane Årsunge 2018-01-10
Uppsala   län Heby Vittinge 4780 Hane Årsunge 2017-12-01
Uppsala   län Heby Vittinge 505 Hona Vuxen 2017-12-14
Uppsala   län Heby Östervåla 4119 Hona Vuxen 2017-12-10
Uppsala   län Heby Östervåla 295 Hane Årsunge 2017-12-26
Uppsala   län Heby Östervåla 423 Hane Årsunge 2017-12-26
Uppsala   län Heby Östervåla 129 Hane Årsunge 2017-12-26
Uppsala   län Heby Östervåla 287 Hane Årsunge 2017-12-26
Uppsala   län Heby Östervåla 606 Hane Årsunge 2017-12-31
Uppsala   län Heby Östervåla 208 Hona Vuxen 2017-12-31
Uppsala   län Knivsta Knivsta 711 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Knivsta Knivsta 1888 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Knivsta Knivsta 319 Hane Vuxen 2018-01-06
Uppsala   län Knivsta Knivsta 3184 Hane Årsunge 2018-01-06
Uppsala   län Knivsta Knivsta 1577 Hona Årsunge 2018-01-06
Uppsala   län Tierp Forsmark 652 Hane Vuxen 2017-12-03
Uppsala   län Tierp Månkarbo 1551 Hane Vuxen 2017-12-15
Uppsala   län Tierp Månkarbo 104 Hane Vuxen 2017-12-19
Uppsala   län Tierp Skärplinge 8 Hona Årsunge 2017-12-09
Uppsala   län Tierp Skärplinge 3048 Hona Vuxen 2017-12-29
Uppsala   län Tierp Söderfors 39706 Hane Årsunge 2018-01-13
Uppsala   län Tierp Tierp 735 Hane Årsunge 2017-12-09
Uppsala   län Tierp Tierp 933 Hane Vuxen 2017-12-15
Uppsala   län Tierp Tierp 1355 Hane Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Tierp Tierp 357 Hane Vuxen 2017-12-22
Uppsala   län Tierp Tierp 541 Hona Vuxen 2017-12-30
Uppsala   län Tierp Tierp 3783 Hona Vuxen 2018-01-06
Uppsala   län Tierp Tobo 165 Hane Vuxen 2014-12-28
Uppsala   län Tierp Tobo 11 Hane Vuxen 2015-06-22
Uppsala   län Tierp Tobo 107 Hona Vuxen 2015-06-22
Uppsala   län Tierp Tobo 662 Hane Vuxen 2016-06-22
Uppsala   län Tierp Tobo 79 Hona Årsunge 2016-12-20
Uppsala   län Tierp Tobo 466 Hona Årsunge 2017-08-07
Uppsala   län Tierp Tobo 240 Hona Vuxen 2017-12-03
Uppsala   län Tierp Tobo 728 Hane Vuxen 2017-12-11
Uppsala   län Tierp Tobo 81 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Tierp Tobo 81 Hona Årsunge 2017-12-30
Uppsala   län Tierp Örbyhus 210 Hane Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Uppsala Björklinge 1158 Hona Vuxen 2017-12-16
Uppsala   län Uppsala Björklinge 325 Hane Vuxen 2017-12-26
Uppsala   län Uppsala Björklinge 844 Hane Vuxen 2018-01-05
Uppsala   län Uppsala Bälinge 239 Hane Vuxen 2017-11-24
Uppsala   län Uppsala Bälinge 647 Hona Årsunge 2017-12-12
Uppsala   län Uppsala Bälinge 283 Hona Vuxen 2017-12-14
Uppsala   län Uppsala Funbo 1013 Hane Vuxen 2017-12-20
Uppsala   län Uppsala Gåvsta 250 Hane Vuxen 2017-12-03
Uppsala   län Uppsala Harbo 476 Hane Årsunge 2017-12-13
Uppsala   län Uppsala Jumkil 736 Hane Årsunge 2017-12-02
Uppsala   län Uppsala Jumkil 942 Hona Årsunge 2017-12-05
Uppsala   län Uppsala Jumkil 1770 Hane Årsunge 2017-12-06
Uppsala   län Uppsala Jumkil 5750 Hona Vuxen 2017-12-06
Uppsala   län Uppsala Jumkil 3095 Hane Årsunge 2017-12-19
Uppsala   län Uppsala Järlåsa 1078 Hona Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Uppsala Järlåsa 2308 Hona Vuxen 2017-12-10
Uppsala   län Uppsala Järlåsa 3964 Hona Vuxen 2018-01-01
Uppsala   län Uppsala Järlåsa 5083 Hona Vuxen 2018-01-02
Uppsala   län Uppsala Knutby 1158 Hona Årsunge 2017-08-08
Uppsala   län Uppsala Knutby 178 Hona Årsunge 2017-12-01
Uppsala   län Uppsala Knutby 1777 Hane Årsunge 2017-12-08
Uppsala   län Uppsala Knutby 57 Hona Årsunge 2017-12-09
Uppsala   län Uppsala Knutby 371 Hona Årsunge 2017-12-16
Uppsala   län Uppsala Knutby 430 Hane Vuxen 2017-12-26
Uppsala   län Uppsala Rasbo 198 Hona Årsunge 2017-12-03
Uppsala   län Uppsala Rasbo 1300 Hona Årsunge 2017-12-12
Uppsala   län Uppsala Rasbo 640 Hona Årsunge 2018-01-01
Uppsala   län Uppsala Skyttorp 1622 Hona Vuxen 2017-12-01
Uppsala   län Uppsala Skyttorp 218 Hane Årsunge 2017-12-06
Uppsala   län Uppsala Storvreta 74 Hane Vuxen 2017-11-07
Uppsala   län Uppsala Storvreta 47 Hane Vuxen 2017-11-19
Uppsala   län Uppsala Storvreta 748 Hane Årsunge 2018-01-01
Uppsala   län Uppsala Storvreta 1340 Hona Årsunge 2018-01-09
Uppsala   län Uppsala Vattholma 69 Hane Vuxen 2017-11-11
Uppsala   län Uppsala Vattholma 1098 Hona Årsunge 2018-01-03
Uppsala   län Uppsala Vänge 704 Hane Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Uppsala Vänge 865 Hona Årsunge 2017-12-20
Uppsala   län Uppsala Vänge 374 Hane Vuxen 2018-01-07
Uppsala   län Uppsala Öresundsbro 348 Hane Vuxen 2017-12-17
Uppsala   län Östhammar Alunda 18 Hona Årsunge 2017-12-09
Uppsala   län Östhammar Alunda 194 Hane Årsunge 2017-12-11
Uppsala   län Östhammar Forsmark 494 Hona Årsunge 2017-06-02
Uppsala   län Östhammar Forsmark 160 Hane Vuxen 2017-12-12
Uppsala   län Östhammar Gimo 280 Hona Årsunge 2017-12-13
Uppsala   län Östhammar Gimo 169 Hona Årsunge 2017-12-19
Uppsala   län Östhammar Hargshamn 36 Hane Årsunge 2017-12-02
Uppsala   län Östhammar Österbybruk 972 Hona Vuxen 2017-12-20
Uppsala   län Östhammar Österbybruk 714 Hona Årsunge 2017-12-29
Uppsala   län Östhammar Östhammar 648 Hane Vuxen 2017-12-09
Uppsala   län Östhammar Östhammar 185 Hona Vuxen 2017-12-25
Uppsala   län Östhammar Östhammar 124 Hona Årsunge 2017-12-29
Uppsala   län Östhammar Östhammar 312 Hona Vuxen 2017-12-17
Västmanlands   län Fagersta Kolsva 34 Hona Årsunge 2017-12-16
Västmanlands   län Köping Köping 122 Hane Årsunge 2017-12-06
Västmanlands   län Köping Köping 19 Hona Vuxen 2017-12-27
Västmanlands   län Köping Köping 65 Hona Vuxen 2017-12-30
Västmanlands   län Norberg Norberg 154 Hona Vuxen 2017-12-23
Västmanlands   län Sala Möklinta 582 Hona Vuxen 2017-12-12
Västmanlands   län Sala Möklinta 869 Hona Vuxen 2017-12-12
Västmanlands   län Sala Ransta 179 Hane Vuxen 2018-01-07
Västmanlands   län Sala Sala 483 Hane Årsunge 2017-12-05
Västmanlands   län Sala Sala 987 Hona Årsunge 2017-12-06
Västmanlands   län Sala Sala 2073 Hona Vuxen 2017-12-19
Västmanlands   län Sala Västerfärnebo 20 Hane Vuxen 2017-10-14
Västmanlands   län Surahammar Surahammar 701 Hona Årsunge 2017-12-22
Västmanlands   län Västerås Kvicksund 9 Hona Vuxen 2017-12-09
Västmanlands   län Västerås Tillberga 418 Hane Årsunge 2017-12-09
Västmanlands   län Västerås Tillberga 205 Hona Vuxen 2017-12-13
Västmanlands   län Västerås Västerås 15 Hona Vuxen 2017-12-07
Västmanlands   län Västerås Västerås 68 Hane Vuxen 2017-12-07
Västmanlands   län Västerås Västerås 317 Hane Vuxen 2017-12-07
Västmanlands   län Västerås Västerås 12 Hane Vuxen 2017-12-07
Västmanlands   län Västerås Västerås 109 Hona Årsunge 2017-12-15
Västmanlands   län Västerås Västerås 244 Hona Vuxen 2017-12-30