Sök i cesiumdatabasen

I Cesium­databasen finns resultat från alla cesium­mätningar i olika typer av prov­slag som har gjorts till­gängliga för Strål­säkerhets­myndig­heten. En stor mängd av dessa prover mättes strax efter Tjernobyl­olyckan 1986 och ingick inte i något kontinuerligt eller kontrollerat miljö­över­vaknings­program. Detta gör att alla enskilda prov­resultat inte är fullständigt kvalitets­kontrollerade och att olika stationer har provtagits vid olika tillfällen. Därför visas inte resultat från varje enskild mätning utan i stället medel­värden för kommun, år och provslag.

Fält som är markerade med * är obligatoriska

Välj län
Välj kommun
Välj provgrupper
Välj provtyper
Välj typ av resultat
Rensa