Ansökningarna

Här hittar du Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle. Du hittar också SKB:s miljökonsekvensbeskrivning. SKB:s ansökningar har skickats på remiss i två omgångar.