Beställning och avgifter för kalibrering och exponering av radoninstrument

Strålsäkerhetsmyndigheten kan kalibrera och exponera dina radonmätare för radon i luft.

För att göra en beställning av kalibrering/exponering av radoninstrument eller exponering av spårfilm använder du vår e-tjänst. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på den här sidan.

När din beställning har kommit in till oss så kontrollerar vi att den går att genomföra och bokar en tid för din mätning. Kontakta gärna någon på radonlaboratoriet innan du gör en beställning av kalibrering/exponering:

Kontaktpersoner för radonlaboratoriet (kalibrering/exponering av radoninstrument/spårfilm)
Namn Telefon E-post
Cathrin Tolinsson 08-799 40 47 E-post till Cathrin Tolinsson
Jens Jensen 08-799 40 74 E-post till Jens Jensen

För att skicka radonmätare använder du följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 122
171 54 Solna

Märk paketet "Radonlaboratoriet".

Avgifter för kalibrering/exponering av radoninstrument/spårfilm

Priserna är exklusive moms. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för eventuella transportskador.

Observera att priserna gäller för beställningar som görs senast den 30 september 2020. Nya avgifter gäller för beställningar inkomna från och med den 1 oktober 2020. 

Nya avgifter från och med 1 oktober 2020

Exponering av spårfilm Avgift i kronor
Grundavgift 1 300
Per film 14
Per nivå 900
Per önskad kBqh/m3 1

Avgiftsdelen för önskad exponering (antal kBqh/m3) beräknas utifrån den högsta önskade exponeringen.

Exempel: För ett uppdrag där 100 filmer ska exponeras till en nivå på 150 kBqh/m3 och 100 filmer ska exponeras till 300 kBqh/m3 blir avgiftsberäkningen som följer:

Grundavgift 1300 kronor
200 filmer × 14 kronor/film = 2 800 kronor
2 nivåer × 900 kronor/nivå = 1 800 kronor
300 kBqh/m3 × 1 krona /(kBqh/m3) = 300 kronor

Totalt: 6 200 kronor

Prislista
Exponering och kalibrering av radoninstrument Avgift i kronor
Grundavgift 1 700
Per instrument 200
Kalibrering per instrument 900

För enbart exponering debiteras en grundavgift per uppdrag och en avgift per instrument.

Exempel: För exponering av två instrument blir avgiften 1 700 kronor + 2 × 200 kronor = 2 100 kronor.

För kalibrering av två instrument blir avgiften i stället 1 700 kronor + 2 × 200 kronor + 2 × 900 kronor = 3 900 kronor.

Vid justering med efterföljande kalibrering av ett instrument tas en extra avgift på 900 kronor ut.