Beställning och avgifter för kalibrering och exponering av radoninstrument

Strålsäkerhetsmyndigheten kan kalibrera och exponera dina radonmätare. Vi tar även emot vattenprov från laboratorier för jämförelsemätning av radon.

För att göra en beställning av kalibrering/exponering av radoninstrument eller exponering av spårfilm använder du vår e-tjänst. För att göra en beställning av jämförelsemätning av radon i vatten fyller du i vår blankett, som du skickar med e-post till myndighetens registratur. Du hittar länkar till e-tjänsten och blanketten längst ner på den här sidan.

När din beställning har kommit in till oss så kontrollerar vi att den går att genomföra och bokar en tid för din mätning.

Kontaktpersoner för radonlaboratoriet (kalibrering/exponering av radoninstrument/spårfilm)
Namn Telefon E-post
Cathrin Tolinsson 08-799 40 47 E-post till Cathrin Tolinsson
Jens Jensen 08-799 40 74 E-post till Jens Jensen

Laboratorier kan även skicka in vattenprov för jämförelsemätning av radon. För att göra en beställning, kontakta någon på radioanalyslaboratoriet.

Kontaktpersoner för radioanalyslaboratoriet
Namn Telefon E-post
Obaidur Rahman 08-799 41 11 E-post till Obaidur Rahman
Maisa Al Zahili 08-799 44 72 E-post till Maisa Al Zahili
Sara Ehrs 08-799 42 34 E-post till Sara Ehrs
Patric Lindahl 08-799 44 39 E-post till Patric Lindahl

För att skicka radonmätare och prover använder du följande adress:

Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 122
171 54 Solna

Märk paketet "Radonlaboratoriet" (för mätare av radon i luft) eller "Radioanalyslaboratoriet" (för vattenprover).

Prislistor

Priserna gäller från 1 juli 2013 och är exklusive moms. Eventuella fraktkostnader tillkommer. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar inte för eventuella transportskador.

Prislista
Exponering av spårfilm Avgift i kronor
Grundavgift 1 300
Per film 14
Per nivå 900
Per önskad kBqh/m3 1

Avgiftsdelen för önskad exponering (antal kBqh/m3) beräknas utifrån den högsta önskade exponeringen.

Exempel: För ett uppdrag där 100 filmer ska exponeras till en nivå på 150 kBqh/m3 och 100 filmer ska exponeras till 300 kBqh/m3 blir avgiftsberäkningen som följer:

Grundavgift 1300 kronor
200 filmer × 14 kronor/film = 2 800 kronor
2 nivåer × 900 kronor/nivå = 1 800 kronor
300 kBqh/m3 × 1 krona /(kBqh/m3) = 300 kronor

Totalt: 6 200 kronor

Prislista
Exponering och kalibrering av radoninstrument Avgift i kronor
Grundavgift 1 700
Per instrument 200
Kalibrering per instrument 900

För enbart exponering debiteras en grundavgift per uppdrag och en avgift per instrument.

Exempel: För exponering av två instrument blir avgiften 1 700 kronor + 2 × 200 kronor = 2 100 kronor.

För kalibrering av två instrument blir avgiften i stället 1 700 kronor + 2 × 200 kronor + 2 × 900 kronor = 3 900 kronor.

Vid justering med efterföljande kalibrering av ett instrument tas en extra avgift på 900 kronor ut.

Prislista
Vattenprov Avgift i kronor
Jämförande analys med andra laboratorier av radon i vatten 3 750