Frågor och svar om radon

Välj område

Välj år

Visar 17 sökträffar på Frågor och svar om radon

Sortera på:

Relevans Datum
 • Jag är gravid, hur farligt är det för fostret att vi bor i en bostad som har höga radonhalter?

  Radon är en radioaktiv gas som ger upphov till joniserande strålning. Radon kan orsaka skador i lungorna om man exponeras för förhöjda radonhalter under lång tid eftersom radon andas in. Baserat på dagens kunskap påverkas inte fostret direkt av radon i luft eftersom dess lungor inte andas in luften.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Hur ska jag göra för att åtgärda radon, vad ska jag välja för radonkonsult?

  Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen möjlighet att föreslå vem du ska anlita, men rekommenderar en certifierad radontekniker om det är möjligt. Du kan fråga hos kommunen om de kan ge några förslag på företag, eller så kan du leta bland medlemsföretagen hos Svensk Radonförening. Läs mer om åtgärder mot radon: Åtgärder...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Vad finns det för krav på mätning av radon i min bostad?

  Om du bor i ett flerfamiljshus finns det krav på den som har rådighet över fastigheten, normalt bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, att optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt i enlighet med 3 kap. 6 § Strålskyddslagen (2018:396).

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Jag vill köpa en bostad, har ni mätresultat för radon?

  Strålsäkerhetsmyndigheten har inga uppgifter om utförda radonmätningar i bostäder. För frågor om radon i bostäder ska du vända dig till ditt miljö- och hälsoskyddskontor som kan ha uppgifter om utförda mätningar av radon.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Hur mäter jag radon i vatten?

  Det finns flera analysmetoder som fungerar bra när det gäller att bestämma radonhalten i vatten. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om de laboratorier som kan utföra analyser. Läs mer om radonmätning: Att mäta radon...

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Hur kan jag mäta radon i min bostad?

  Mätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för bostäder.   Det vanligaste är att använda en så kallad spårfilmsdosa. Miljökontoret i din kommun kan upplysa dig om hur du beställer en radonmätning. Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt kan du vända dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

  Innehållstyp: Frågor och svar
 • Hur kan jag sänka radonhalten inomhus?

  Radon orsakat av byggnadsmaterialet: Om det är byggnadsmaterialet som avger radon kan du öka luftväxlingen och på så sätt sänka radonhalten. I enklare fall räcker det ofta att installera ett frånluftssystem med fläkt. Radon orsakat av marken: Om radonet kommer från marken kan du täta sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion.

  Innehållstyp: Frågor och svar