Solapp: Ladda ner ”Min soltid”

Solappen ”Min soltid” gör det enklare för dig att njuta av solen utan att du bränner dig. Appen hjälper dig att slippa få röd hud i solen. Med ”Min soltid” kan du beräkna en uppskattad soltid. Den ger dig solråd och fakta om bland annat sol och D-vitamin, UV-strålning och UV-index.

Våra solvanor är en av de främsta anledningarna till att allt fler drabbas av solens skadliga effekter. Många använder idag endast solkräm som solskydd, vilket inte är tillräckligt. Ju oftare man bränner sig som ung, desto större är risken att drabbas av hudskador senare i livet. Det är därför viktigt att skapa bra solvanor redan i tidig ålder!

Soltiderna som räknas fram i solappen är rekommendationer som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder och solskyddskräm. Tiderna baseras på UV-index, tid på dagen och tid på året samt hur känslig din hud är för sol.

Det UV-index som appen använder är statistiskt framräknat. I "Min soltid" kan du välja mellan sex olika hudtyper. De olika hudtyperna bygger på en ofta använd klassificering för hur huden reagerar på UV-strålning. Hur känslig man är varierar från individ till individ. Var därför alltid uppmärksam på din tid i solen.

Solappens "planeringsfunktion" gör att du kan beräkna soltider för årets alla dagar. Du kan alltså beräkna din soltid innan du reser utomlands eller när du planerar sommarens ledighet.

Appen försöker avgöra om det är vinter- eller sommartid på den plats och vid den tidpunkt som du har angivit.

Var uppmärksam på din egen tid i solen!

Du ansvarar själv för att bedöma om du kan vistas i solen utan att blir röd under den tid som räknas fram av "Min soltid", till exempel genom att:

  • Ta hänsyn till hur din hud brukar reagera i solen.
  • Ta hänsyn till hur rimlig den beräknade tiden är för just dig.
  • Vara uppmärksam på hur din hud reagerar i solen vid det aktuella tillfället.

Frågor om solappen

Om du har några frågor om appen "Min soltid", skicka e-post till myndighetens registratur.