Återkoppling av oplanerade händelser

Välj område

Välj år

Välj innehållstyp

Din avgränsning ger 6 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • Strålbehandling gavs till fel område vid ett behandlingstillfälle

  En patient som genomgick en serie strålbehandlingar, fick vid ett behandlingstillfälle strålbehandling utanför det planerade behandlingsområdet. Anledningen till detta var att patienten felpositionerades.

  Innehållstyp: Artiklar
 • Dubbla reservnummer

  En 8-årig flicka blev lungröntgad två gånger med bara ett par dagars mellanrum på grund av att hon fått två olika reservnummer.

  Innehållstyp: Artiklar
 • Feladministrering av radiofarmaka

  Patienter har utsatts för onödig strålning på grund av brister i rutiner för kontroll av läkemedel.

  Innehållstyp: Artiklar
 • Felaktiga remisser orsakar onödiga röntgenundersökningar

  Många anmälningar om oplanerade händelser har kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten där felaktiga remisser har medfört att patienter har genomgått onödiga röntgenundersökningar. En vanlig orsak är att remittenten har fel patient aktiv...

  Innehållstyp: Artiklar
 • Patienter positionerades fel vid extern strålterapi

  Brister inom sjukhusets kvalitetssäkringsprogram och utbildningsrutiner ledde till den systematiska felpositioneringen.

  Innehållstyp: Artiklar
 • Full hårddisk gav upphov till omtagning

  En tandvårdsklinik genomförde en röntgenundersökning på en 9-årig patient med en digital skiktröntgenapparat. Efter första bildtagningen kom det inte upp någon bild på bildskärmen, och det kom inte heller något felmeddelande. Man tog då...

  Innehållstyp: Artiklar