Patient fick brännskador vid ljusbehandling

En patient som genomgick UVB-ljusbehandling fick första och andra gradens brännskador, troligtvis på grund av bristfälliga rutiner där patientet själv ställer in doseringen.

En patient som genomgick UVB-ljusbehandling, kände under behandlingen att det brände i huden. Patienten avbröt behandlingen, men kontaktade inte någon personal om det inträffade. Dagen efter fördes patienten med ambulans till sjukhus med utbredda första och andra gradens brännskador. Patienten vårdades under tre veckor på sjukhus för brännskadorna.

Bakomliggande orsaker till händelsen kan ha varit bristfälliga rutiner där patienten själv ställer in doseringen. Vid tillfället har troligen fel dos ställts in då displayen var svårinställd och värdet för max dos för högt inställt.