Blanketter

Visar 6 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor

  Tillståndsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning. Du som verksamhetsutövare ska, utöver tillståndsblanketten, också skicka in information enligt bilagan för den verksamhet din tillståndsansökan gäller. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa

  Innehållstyp: Publikationer
 • Anmälan av verksamhet med strålning

  Anmälningsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med strålning. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

  Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla

  Innehållstyp: Publikationer
 • Avregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

  Innehållstyp: Publikationer
 • Läkarintyg för arbete med joniserande strålning

  Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning

  Innehållstyp: Publikationer
 • Nyregistrering av utrustning

  Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.

  Innehållstyp: Publikationer