Nästan varannan tandläkare saknar tillstånd för panoramaröntgen

45 procent av de tandläkarmottagningar som genomförde undersökningar med så kallad panoramaröntgen under 2011 och första halvåret 2012 saknar de tillstånd som krävs enligt strålskyddslagen. Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu kontakta alla berörda mottagningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten har undersökt tandvårdens användning av så kallad panoramaröntgen, en teknik som används för att ta röntgenbilder på både över- och underkäken samtidigt. Det görs bland annat vid implantatbehandlingar och vid större behandlingar som ska förhandsprövas hos Försäkringskassan.

Undersökningen visar att ett stort antal tandläkare som genomför denna typ av undersökning saknar de tillstånd som krävs enligt strålskyddslagen. Totalt saknar 45 procent av de 1704 mottagningar som genomförde panoramaröntgenundersökningar under perioden 1 januari 2011 till 12 juni 2012 tillstånd för detta.

– Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Vi har anat att tandvården inte fullt ut levt upp till myndighetens krav och har därför skärpt vår tillsyn. Denna undersökning visar att vi har haft rätt i våra aningar, säger Anders Wikander, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den stråldos som den enskilde patienten får från röntgen inom tandvården är mycket liten och riskerna generellt sett små. Men eftersom en stor andel av befolkningen undersöks är det ändå viktigt att följa upp röntgenanvändningen. Myndighetens tillstånd är en viktig del av den uppföljningen.

– Nu ska alla berörda tandläkarmottagningar kontaktas och vi ska begära in deras redogörelser och tillståndsansökningar. Därefter beslutar vi om hur vi går vidare i respektive ärende, säger Anders Wikander.

Fakta om undersökningen och strålskyddslagen

Undersökningen har genomförts genom att Strålsäkerhetsmyndigheten har jämfört sitt eget tillståndsregister med Försäkringskassans register över genomförda behandlingar med panoramaröntgen under perioden 1 januari 2011 till 12 juni 2012. Försäkringskassan hade totalt 6084 tandläkarmottagningar i sitt register, varav 1704 hade genomfört en undersökning med panoramaröntgen. Av dessa 1704 var det 765 som inte fanns med i Strålsäkerhetsmyndighetens tillståndsregister.

Enligt strålskyddslagen är all användning av röntgen och innehav av röntgenutrustning tillståndspliktig. För legitimerade tandläkare finns ett generellt tillstånd för vanlig tandläkarröntgen där bilder tas i munnen, det vill säga röntgenutrustning avsedd för intraoral bildmottagare. All annan röntgenutrustning och verksamhet med röntgen kräver särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Att använda röntgen utan tillstånd är ett brott som kan leda till vite.

För mer information: Anders Wikander på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 44 43