Uppdaterad: Möjlig källa till de förhöjda nivåerna av cesium 137 identifierad

De något förhöjda nivåer av det radioaktiva ämnet cesium 137 som uppmättes vid några mätstationer i Sverige kan ha kommit från ett utsläpp vid en rysk fabrik. Nivåerna i Sverige är mycket låga och utgör ingen fara för människor eller miljö.

Det var den 22 april som Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterade att något förhöjda nivåer av det radioaktiva ämnet cesium 137 hade uppmätts vid några mätstationer i Sverige, Finland och Norge under perioden 8-14 april. Nivåerna är mycket låga och utgör ingen fara för människor eller miljö.

Enligt uppgifter från staden Elektrostal har en olycka skett på en fabrik i staden.Det radioaktiva ämnet cesium 137 kan ha frigjorts i samband med nedsmältning av metall.

Ytterligare information: kontakta Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.

Fakta:

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Läs mer om mätning av radioaktiva ämnen