2017

Din avgränsning ger 1 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
  • Ny rapport om hur Sverige lever upp till avfallskonventionen

    På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en rapport om hur Sverige lever upp till den gemensamma konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (Joint Convention). Den

    Innehållstyp: Nyheter