Anmälningsplikt istället för tillståndsplikt föreslås för stark laser

Den 6 september gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om laser ut på remiss. Förändringarna i föreskriften handlar främst om att verksamheter med stark laser blir anmälningspliktiga och får en kravnivå som bättre överensstämmer med deras grad av risk, vilket är enklare och billigare än tillståndskravet som gäller idag.

Dagens föreskrifter omfattar stark laser, starka laserpekare samt kosmetisk användning av laser och intensivt pulserat ljus, IPL. I de föreskrifter som skickats ut på remiss föreslås stark laser bli anmälningspliktig istället för tillståndspliktig medan det inte sker någon förändring gällande starka laserpekare.

– Genom att införa anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt blir det billigare och administrativt enklare för såväl myndigheten som företag som använder laser, samtidigt som möjligheterna för tillsyn inte försämras, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kosmetisk användning av laser och IPL omfattas av ett nytt lagförslag och ett annat föreskriftsförslag och för att undvika dubbelreglering föreslås att de tas bort helt från föreskrifterna om laser.

Senast den 6 december ska eventuella synpunkter vara inskickade till myndigheten.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna ska vara på plats senast i februari 2018.