Det svenska systemet för skydd av kärntekniska anläggningar och transporter får godkänt i internationell granskning

Det svenska systemet för fysiskt skydd och informationssäkerhet vid kärnkraftverken, på andra kärntekniska anläggningar samt under transporter fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Det visar den rapport som en expertgrupp från det internationella atomenergiorganet IAEA överlämnat till regeringen.

I höstas granskade internationella experter på fysiskt skydd och informationssäkerhet hur väl Strålsäkerhetsmyndigheten lever upp till IAEA:s standarder, genom en så kallad IPPAS-granskning (International Physical Protection Advisory Service). Granskningen var en uppföljning av en granskning som genomfördes 2011. Enligt IAEA:s rapport har de rekommendationer som gavs i den tidigare granskningen tagits om hand på ett bra sätt. Flera goda exempel lyfts fram samtidigt som ett antal nya rekommendationer och förslag till förbättringar lämnas.

– Resultatet av IPPAS-granskningen är ett värdefullt bidrag i arbetet med att ständigt utveckla skyddet av kärntekniska anläggningar och transporter. Vi jobbar just nu med att ta fram en handlingsplan för hur de nya förbättringsförslag som lämnats ska hanteras, säger Johan Anderberg, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Många av de tidigare rekommendationer har lett till påtagliga förbättringar i det svenska systemet för fysiskt skydd, till exempel när det gäller bättre samverkan mellan myndigheter, utvecklingen av tydligare krav och vidtagna skyddsåtgärder vid kärnkraftverken. De nya rekommendationerna handlar bland annat om samhällets förmåga att tillräckligt snabbt och robust svara på antagonistiska handlingar, att prioritera säkerhetskulturen och att bedriva en effektiv inspektionsverksamhet.

IAEA har lämnat rapporten till regeringen.

Ytterligare information: Johan Anderberg, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.