Direkta laserstrålar mot konsertpublik ska undvikas

Att utsätta en publik för direkta laserstrålar kan innebära risk för ögonskador hos publiken. Därför har de nordiska Strålsäkerhetsmyndigheterna tagit fram en gemensam rekommendation om att direkt laserskanning av publik ska undvikas.

I en gemensam rekommendation betonar de nordiska Strålsäkerhetsmyndigheterna att det innebär en stor risk att exponera publiken med laserstrålar i laserklass 3B och 4. Effekten från sådana lasrar är tillräckligt starka för att orsaka exponeringar som överskrider gränsvärdena och därmed kan vara skadliga för ögonen. Om strålarna riktas direkt mot publiken krävs bara små misstag för att exponeringen ska bli skadlig.

– Det är väldigt lätt att göra fel om man inte har rätt utbildning och erfarenhet, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

För att utländska konsertarrangörer ska känna till reglerna och kraven som ställs på dem gällande laser har de nordiska länderna gemensamt tagit fram en rekommendation om att helst undvika att utsätta publiken för direkt laserskanning.

– Laserstrålningen ska kontrollmätas så att en konsertpublik inte utsätts för skadliga strålar som överskrider gränsvärden, säger Martin Lindgren.

Ytterligare information: Martin Lindgren, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.