DosReg ger sjukvården verktyg att minska onödiga stråldoser

Genom ett nytt webbverktyg, DosReg, ger Strålsäkerhetsmyndigheten sjukvården verktyg att optimera sina radiologiska undersökningar. Enligt föreskrifter är de ålagda att optimera undersökningsmetoderna för att hålla stråldoserna inom vården så låga som det rimligen är möjligt.

Stråldoser inom vården ska hållas så låga som det rimligen är möjligt utan att göra avkall på den diagnostiska informationen i bilderna. Sedan 2002 kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att sjukvården mäter och rapporterar diagnostiska standarddoser (DSD). Uppgifterna har används som underlag för att fastställa diagnostiska referensnivåer (DRN). Systemet har varit effektivt för att minska stråldoserna till befolkningen men det har krävt stora resurser, både från sjukvården och från myndigheten.

Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ett nytt webbverktyg, DosReg. Huvudsyftet har varit att effektivisera processen från insamling till analys och fastställande av nya eller reviderade referensnivåer men även att samla in underlag för skattning av stråldosen till befolkningen.

– När vi ska fastställa nya referensnivåer nästa år kommer vi att använda data från DosReg, det sparar både tid och resurser för myndigheten, säger Stefan Thunberg, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Även för användaren inom sjukvården innebär DosReg fördelar jämfört med det tidigare sättet eftersom det blir ett verktyg att använda i optimeringsarbetet.

– De får återkoppling i realtid på hur de standarddoser de rapporterat in står sig i förhållande till referensnivåerna. Dessutom är det möjligt för dem att jämföra sig med andra kliniker som utför samma undersökning och de får även tillgång till deras protokoll och standarddoser. Det ger dem ett bra stöd i optimeringsprocessen, säger Stefan Thunberg.

Målet är att DosReg under 2017 ska finnas för sex modaliteter; datortomografi, nuklearmedicin, mammografi, konventionell röntgen, interventioner och CBCT (dental). Hittills är fem av sex klara; datortomografi, nuklearmedicin, CBCT, mammografi och interventioner. Under 2017 ska DSD-data samlas in för att ligga till grund för nya DRN, som enligt plan ska införas under 2018.

I samband med Röntgenveckan 2017, den 12-15 september i Linköping, uppmärksammar Strålsäkerhetsmyndigheten DosReg och de fördelar det innebär genom föredrag och demonstration av mjukvaran i monter.

Ytterligare information: Stefan Thunberg, inspektör Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 40 22 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20