ESS får tillstånd för installation

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS) tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny ansökan.

I maj 2016 ansökte ESS om installation och begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen i Lund. Granskningen delades upp i två delar som behandlats var för sig. Nu är granskningen av den första delen, installation, klar. Strålsäkerhetsmyndigheten ger ESS tillstånd att installera acceleratorn med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnaden som inkluderar den aktiva cellen.

Tillståndet omfattar inte avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet (NSS). ESS behöver utveckla redovisningarna för dessa områden innan myndigheten kan tillståndspröva dem igen.

– Tillståndet de fått nu gäller enbart installation och medger inte att ESS får starta acceleratorn eller producera radioaktivt avfall vid anläggningen. Innan provdrift och rutinmässig drift kan ske återstår ytterligare granskningar, säger Peter Frisk, myndighetsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsexpert, tel. 08-799 43 66 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.