ESS får tillstånd för installation

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att ge European Spallation Source ERIC (ESS) tillstånd att installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny ansökan.

I maj 2016 ansökte ESS om installation och begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen i Lund. Granskningen delades upp i två delar som behandlats var för sig. Nu är granskningen av den första delen, installation, klar. Strålsäkerhetsmyndigheten ger ESS tillstånd att installera acceleratorn med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnaden som inkluderar den aktiva cellen.

Tillståndet omfattar inte avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet (NSS). ESS behöver utveckla redovisningarna för dessa områden innan myndigheten kan tillståndspröva dem igen.

– Tillståndet de fått nu gäller enbart installation och medger inte att ESS får starta acceleratorn eller producera radioaktivt avfall vid anläggningen. Innan provdrift och rutinmässig drift kan ske återstår ytterligare granskningar, säger Peter Frisk, myndighetsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Peter Frisk, myndighetsexpert, tel. 08-799 43 66 eller via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20.

ESS ansökan

På ESS-anläggningen planerar ESS att bygga en neutronkälla som kan liknas vid ett enormt mikroskop för molekylära strukturer. Den gör det möjligt att studera material in i minsta beståndsdel och är därför användbar inom materialforskning på en mängd olika områden som exempelvis medicin, biologi, kemi, fysik och teknik.

Myndighetens granskning sker i flera steg. Det första, en övergripande prövning av ansökan om verksamhet med strålning, beslutades 17 juli 2014. Beslutet om installation omfattar acceleratorn med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnaden. ESS behöver inkomma med en ny ansökan om tillstånd för neutronspridningssystemen samt avfallsbyggnaden. Därefter behöver ESS även tillstånd för provdrift, rutinmässig drift samt så småningom avveckling. För provdrift har ett behov av tre delsteg identifierats: ansökan om provdrift av den varma delen av acceleratorn, ansökan om provdrift av hela acceleratorn samt ansökan om provdrift med avsiktlig neutronproduktion.