Förslag till nya föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden

I dag har Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till omarbetade föreskrifter om friklassning av material, byggnads­strukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning skickats ut på remiss.

Förslaget till nya föreskrifter om friklassning är en utveckling av de befintliga föreskrifterna (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning.

– Föreskrifterna har bland annat anpassats till EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och reglerna har utvecklats när det gäller friklassning av områden efter avslutad verksamhet. Föreskrifterna gäller både tillståndspliktig och anmälningspliktig verksamhet. Kännedom om verksamheten, radiologisk kompetens och kvalitetssäkring är tre viktiga grundbultar för en säker friklassning, säger Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september 2017 ska eventuella synpunkter lämnas in.