Förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Den 30 juni gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ut på remiss.

Förslaget till föreskrifter innehåller grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som tillståndshavaren ska iaktta från det att tillstånd har meddelats enligt lagen om strålskydd samt, i förekommande fall, lagen om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

– Syftet med dessa föreskrifter är att samla alla grundläggande bestämmelser som gäller för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning i en gemensam författning, säger Lars Skånberg, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Senast den 30 september ska eventuella synpunkter lämnas in.