Högsäsong för radonmätning

Varje år orsakar radon ungefär 500 lungcancerfall i Sverige. Enda sättet att upptäcka om en byggnad innehåller för höga halter radon är att mäta. Mätningen ska pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Gasen kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterial eller hushållsvattnet. Det varken luktar, smakar eller syns men risken att utveckla lungcancer ökar ju mer radon du utsätts för.

– Varje år drabbas ungefär 500 människor i Sverige av lungcancer till följd av radon. Av dem är den största andelen rökare, ungefär 450 av de 500, säger Pernilla Sopher, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har ett riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft för befintliga bostäder och allmänna lokaler. Det innebär att den som upptäcker högre halter bör åtgärda dem. Boverket har ett gränsvärde på 200 Bq/m3 för nya byggnader. Gränsvärdet är bindande och innebär att om det överskrids måste åtgärder vidtas.

En radonmätning bör göras med jämna mellanrum.

– Vi rekommenderar att man gör en mätning om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen eller om man renoverat eller byggt om på ett sätt som kan påverka radonhalten, säger Pernilla Sopher.

En radonmätning bör pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid mätningen pågår desto noggrannare blir radonmätningen.

Ytterligare information: Pernilla Sopher, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 44 83, alt. via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20