Inget rutenium-106 uppmätt i luft i Sverige sedan början av oktober

I början av oktober registrerades låga nivåer av rutenium-106 i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat mätresultaten till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Senare mätningar visar att det inte längre finns något rutenium-106 i luft i Sverige. På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som vanligt att löpande mäta halten av radioaktiva ämnen i luften. 

I början av oktober uppmätte Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) låga halter av den radioaktiva isotopen rutenium-106 i luftfilter i Sverige. Rutenium-106 uppmättes i luftfilter från Kiruna, Umeå, Gävle, Stockholm, Visby och Ljungbyhed, mellan den 28 september och 6 oktober. De högsta nivåerna på 17 millibecquerel per kubikmeter luft (mBq/m3), det vill säga 0,017 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3), uppmättes i ett luftfilter från Stockholm.

– Nivåerna är så låga att de inte innebär någon hälsorisk för människor eller miljö, säger Jan Johansson, myndighetsexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I oktober, när rutenium-106 uppmättes i Sverige, noterades liknande värden i flertalet europeiska länder. FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) uppmanade då medlemsländerna att rapportera in sina mätvärden. Strålsäkerhetsmyndigheten har rapporterat in de svenska resultaten. IAEA uppmanade samtidigt medlemsländerna att meddela om det skett någon olycka som kan ha orsakat utsläpp i det egna landet men det har inte inkommit några sådana rapporter.

– I Sverige har det inte uppmätts något rutenium-106 i luft sedan början av oktober. FOI mäter löpande halten av radioaktiva ämnen i luften och skulle rutenium-106 på nytt registreras i luftfiltren kommer vi att informera om detta, säger Jan Johansson.

Mätresultat från FOI:
Mätstation Insamlingstid Luftkoncentration av
rutenium-106 (mBq/m3)
Kiruna  2017-10-02 - 2017-10-06 0,09
Umeå  2017-10-02 - 2017-10-06 0,62
Gävle  2017-09-29 - 2017-10-03 4,1
Stockholm  2017-09-30 - 2017-10-01 0,03
Stockholm  2017-10-01 - 2017-10-02 17
Stockholm  2017-10-02 - 2017-10-03 9,8
Visby  2017-09-28 - 2017-10-02 5,8
Visby  2017-10-02 - 2017-10-05 5,2
Ljungbyhed  2017-09-29 – 2017-10-02 0,97

Ytterligare information: via Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20, och pressansvarig FOI, tel. 073-371 38 38 (kontorstid)

Mätning av radioaktiva ämnen

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.

Om rutenium-106 och becquerel

Rutenium är ett metalliskt grundämne som tillhör gruppen lätta platinametaller. Det används till exempel vid behandling av vissa cancerformer. Rutenium-106 finns inte naturligt i luften.

Becquerel är måttenheten för radioaktivt sönderfall. 1 becquerel = 1 sönderfall per sekund. Måttenheten används för att beskriva mängden av ett radioaktivt ämne i till exempel luften, marken eller i livsmedel. I dessa sammanhang anges becquerel per kubikmeter luft, per kvadratmeter eller per kilo. Millibecquerel (mBq) = tusendels becquerel.