Internationell workshop i Stockholm om säkerhet för starka strålkällor

Utmaningar kring säkerhetskrav, implementering av säkerhetskrav samt tillsyn av starka strålkällor är ämnet för en internationell workshop som Strålsäkerhetsmyndigheten och World Institute for Nuclear Security (WINS) håller i Stockholm i januari 2018. Verksamheter med tillstånd för starka strålkällor och myndigheter inom säkerhetsbranschen från ett 50-tal länder har bjudits in.

23-24 januari 2018 står Strålsäkerhetsmyndigheten och World Institute for Nuclear Security (WINS), en icke-statlig medlemsorganisation, värdar för en internationell workshop i Stockholm om säkerhet för starka strålkällor. Vid workshopen möts representanter från länder med väl utvecklade regelverk för att diskutera utmaningar och svårigheter gällande säkerhet kring starka strålkällor.

– Starka strålkällor används inom industrin, på sjukhus, forskningsinstitut och liknande och i Sverige är det ungefär 50 verksamheter som har tillstånd att inneha och använda sådana. De starka strålkällorna innebär en fara om de hanteras på fel sätt eller kommer i fel händer och vid workshopen kommer säkerhetsfrågorna att diskuterats, hur olika länder jobbat med frågan och vad som fungerat bra och mindre bra, säger Zlatan Delalic, projektledare på Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat.

Fokus för workshopen kommer att vara första linjens försvar av strålkällan. Första linjens försvar handlar om kravbild, implementering av kraven, tillsyn och utmaningar kopplat till detta. I Sverige har myndigheter och verksamheter med tillstånd för starka strålkällor bjudits in till workshopen, deltagandet är kostnadsfritt och anmälan ska göras senast den 9 januari. Drygt 50 länder med välutvecklat regelverk har bjudits in och totalt förväntas mellan 50 och 60 deltagare till workshopen.

Ytterligare information: Zlatan Delalic, projektledare Strålsäkerhetsmyndighetens internationella sekretariat, tel. 08-799 41 04, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Mer information