Låga nivåer av radioaktivt ämne uppmätt i Sverige

Låga nivåer av det radioaktiva ämnet rutenium-106 har uppmätts i Sverige och flera andra länder i Europa. De nivåer som uppmätts är så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i luftfilter mätt låga nivåer av det radioaktiva ämnet rutenium-106. De nivåer som uppmätts är så låga att de inte innebär någon fara för människor eller miljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte fått några rapporter om utsläpp, men arbetar med att ta reda på varifrån utsläppet kommer. 

Ytterligare information: Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta

På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten mäter Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) regelbundet halten av radioaktiva ämnen i luften. Den utrustning som används är mycket känslig och även mycket låga nivåer ger utslag.