Lasershower på nyår ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten

Flera kommuner tänker byta ut fyrverkerier på nyår mot lasershow. Att använda laser kan kräva tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten, beroende på laserns styrka. Lasershower kan blända flygpersonal och därmed innebära en risk för besättning och passagerare. Planerade lasershower ska därför i god tid samrådas med närmaste flygplats, anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten och godkännas av Transportstyrelsen.

Fria laserstrålar som skjuts upp i luften vid en lasershow saknar stopp. De passerar genom luftrummet och atmosfären och kan därmed innebära risker för flygtrafiken eftersom strålarna kan blända piloter. Inför en planerad lasershow är det därför viktigt att närmaste flygplats får vara med och påverka planerna för lasershowen. Dessutom ska lasershowen anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten i god tid. Strålsäkerhetsmyndigheten gör en bedömning av de uppgifter som lämnas i anmälan och lämnar därefter över ärendet för handläggning till Transportstyrelsen, som ansvarar för flygtrafiken. Boden, Lidköping och Torshälla är tre kommuner vars lasershower anmälts på rätt sätt till Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi är positiva till att kommuner byter ut sitt fyrverkeri mot lasershower så länge showerna anmäls i god tid och att lasern hanteras korrekt under showen, säger Martin Lindgren, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare kommentarer: via myndighetens pressjour tel. 08-799 40 20.