5 miljoner kronor till strålskyddsforskning

Strålsäkerhetsmyndigheten satsar 5 miljoner kronor på forskningsprojekt inom strålskyddsområdet. Minst ett av de projekt som beviljas ska vara inom radioekologi. Högst 500 000 kronor per projekt beviljas i forskningsbidrag och ansökan ska vara inlämnad senast den 2 maj 2017.

Ett av Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag är att stödja nationell kompetens inom strålskyddsområdet. Det gör myndigheten bland annat genom att finansiera forskning och därför utlyser nu myndigheten medel till forskning inom strålskyddsområdet. Forskningsbidraget är högst 500 000 kronor per projekt men totalt 5 miljoner kronor satsas på forskningsprojekt inom strålskyddsområdet. Minst ett av de projekt som beviljas ska vara inom radioekologi. Utlysningen riktar sig till svenska universitet och högskolor och ansökan ska vara inlämnad senast den 2 maj 2017.