Myndigheten deltar i ENSREG-panel om licensiering

ENSREG, ett expertorgan för kärnkraftssäkerhet knutet till EU, håller sin fjärde konferens om kärnsäkerhet i Europa. Två av programpunkterna har svenska representanter i panelen, bland annat deltar Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett seminarium om licensiering av kärnkraftverk.

Under två dagars konferens, den 28-29 juni, samlas myndigheter, industri och intresseorganisationer från hela EU i Bryssel för att diskutera kärnkraftsäkerhet i Europa. Det är fjärde gången European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), EU:s expertorgan för kärnkraftsäkerhet, ordnar konferensen. I panelen som ska diskutera licensiering av kärnkraftverk deltar Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Jag kommer att lyfta fram det samarbete som finns inom MDEP där olika länder kommer fram till gemensamma ställningstaganden och bidrar till harmonisering av standarder, och där det också har det varit värdefullt för oss att vara med, säger Michael Knochenhauer.

Han hoppas på en givande diskussion i panelen som rör möjligheter och utmaningar när det gäller harmonisering. Utöver licensiering står åldershantering av kärnkraftverk, komponentförfalskning och hantering av radioaktivt avfall på schemat. I det sista kommer en svensk representant från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att delta.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.