Myndigheten föreslår anmälningsplikt för vissa verksamheter – tyck till om förslaget

Den 19 maj gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter ut på remiss. Helt nytt är att de aktuella verksamheterna föreslås bli anmälningspliktiga. Det bidrar till att kraven som ställs på dem stämmer bättre överens med verksamheternas risknivåer. Vitt skilda verksamheter berörs av förslaget, allt från exempelvis veterinärer, tandläkare, sjukvård och industri till verksamheter med radon på arbetsplatser och mikrovågstorkning. Eventuella synpunkter ska skickas in till myndigheten senast den 31 augusti.

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår en ny anmälningsplikt för vissa verksamheter. En del av dessa verksamheter har tidigare omfattats av tillståndsplikt, för dem innebär den nya anmälningsplikten en lättnad. För andra, som tidigare inte omfattats av anmälningsplikt, innebär de föreslagna föreskrifterna en regelmässig skärpning. Föreskriften som nu är ute på remiss innebär att följande verksamheter, under vissa förutsättningar, föreslås bli anmälningspliktiga:

  • odontologisk röntgen­diagnostik
  • veterinärmedicinsk röntgendiagnostik
  • kabinettröntgen
  • användning av tekniska anordningar för mätning, kontroll, analys och laboratorieverksamhet
  • de med slutna och öppna strålkällor
  • de med yrkesmässig upplåtelse, överlåtelse och förevisning av strålkällor och tjänster
  • medicinska solarier
  • mikrovågstorkning
  • arbetsplatser där förhöjda halter av radon förekommer.

Genom den föreslagna anmälningsplikten ska kravnivån stämma bättre överens med verksamheternas risknivå. Senast den 31 augusti 2017 ska eventuella synpunkter skickas in till myndigheten.

Ytterligare information: myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.