Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering

Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna blir enklare, tydligare och får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken.

Verksamheter som omfattas av föreskriftsförslaget är verksamheter som utför industriell radiografering i form av öppen radiografering eller radiografering i slutet utrymme.

– Bestämmelserna kompletterar de grundläggande bestämmelserna för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som är ute på externremiss nu. De bör därför ses i sin helhet, säger Jeanette Gustafsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Senast den 6 oktober 2017 ska eventuella synpunkter skickas in till myndigheten.