Myndigheten föreslår nya, tydligare föreskrifter om industriell radiografering

Den 6 juli gick Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering ut på remiss. De största förändringarna är att föreskrifterna blir enklare, tydligare och får en kravnivå som stämmer bättre överens med risken.

Verksamheter som omfattas av föreskriftsförslaget är verksamheter som utför industriell radiografering i form av öppen radiografering eller radiografering i slutet utrymme.

– Bestämmelserna kompletterar de grundläggande bestämmelserna för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som är ute på externremiss nu. De bör därför ses i sin helhet, säger Jeanette Gustafsson, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.
 
Senast den 6 oktober 2017 ska eventuella synpunkter skickas in till myndigheten.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.

Varför nya föreskrifter?

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna ska vara på plats senast i februari 2018.