Nordisk enighet: barn ska ha bättre tillgång till skugga

I ett gemensamt uttalande rekommenderar de nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna kommuner och stadsplanerare att utveckla bra utemiljöer där möjligheten till skuggiga platser ska finnas för barn och unga. Bakgrunden är att antalet hudcancerfall i Norden fortsätter att öka.

I ett gemensamt uttalande från strålsäkerhetsmyndigheterna i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island pekar myndigheterna på att barn som bränner sig i solen riskerar att utveckla hudcancer senare i livet. Genom att ta pauser i skuggan när solen är som starkast kan risken minskas kraftigt. Därför bör tillgången till skugga där barn och ungdomar vistas öka.

– Vi hoppas kunna öka medvetenheten hos kommuner och andra ansvariga för stadsplanering så att de planerar in skuggiga platser när nya områden, förskolor och skolor planeras, säger Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Som exempel på goda skuggåtgärder nämner han segeldukar i anslutning till lekplatser, genomskinliga tak med UV-filter på uteplatser, trädplanteringar på öppna platser eller bänkar som står under större konstruktioner.

– Även om solen inte är starkast här i Norden så kan den fortfarande vara farlig för hälsan, det är dessutom många här i Norden som har ljus hud och lätt bränner sig. Vi tror att en kombination av tillgängliga, attraktiva skuggplatser och bättre kunskap om sol och solskydd kommer att minska risken för solskador, säger Johan Gulliksson.

Ytterligare information: Johan Gulliksson, utredare Strålsäkerhetsmyndigheten, via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20