Ny e-utbildning lanseras: grundkurs i joniserande strålning

Genom att lansera en e-utbildning och minska utbildningskostnaden ger Strålsäkerhetsmyndigheten verksamheter med joniserande strålning större möjlighet att utbilda personalen. Den digitala grundkursen i joniserande strålning ersätter den kurs som myndigheten tidigare höll i sina lokaler i Solna.

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en ny elektronisk grundkurs i joniserande strålning. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos dem som arbetar i verksamheter med joniserande strålning, men som kanske inte dagligen arbetar med strålkällor.

E-utbildningen ersätter den kurs som myndigheten tidigare höll i myndighetens lokaler.

Grundkursen i joniserande strålning innehåller

  • grundläggande strålningsfysik
  • biologiska effekter
  • stråldoser och mätning av joniserande strålning
  • strålskydd
  • regelverk.

– Med den här satsningen minskar vi utbildningskostnaden och ökar därmed möjligheten för dem som arbetar i verksamheter med joniserande strålning att höja sin kompetens på området, säger Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93 alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.