Nya regler för kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier

I dag går Strålsäkerhetsmyndighetens förslag på nya föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier ut på remiss. Förändringarna i föreskrifterna handlar främst om att verksamheter som utför kosmetiska exponeringar måste anmäla sin verksamhet till kommunen, som tar över tillsynsansvaret från Strålsäkerhetsmyndigheten, samt upprätta program för egenkontroll. Senast den 24 maj ska eventuella synpunkter vara inskickade till myndigheten.

Föreskrifterna som nu är ute på remiss berör verksamheter som utför behandlingar med icke-joniserande strålning. Solarier, artificiella solningsanläggningar, laser och intensivt pulserat ljus (IPL) är reglerat sedan tidigare. De nya föreskrifterna omfattar även kosmetiska exponeringar med elektromagnetiska fält (EMF) och ultraljud. Syftet med föreskrifterna är att ställa tydligare krav vilket har gjort att fler bestämmelser för dessa verksamheter har tillkommit.

– Vid tillsyn av verksamhetsutövare har det visat sig att föreskrifterna behöver bli mer tydliga med vilka krav som ställs på verksamhetsutövaren, förklarar Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ytterligare information: Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 42 41.

Remisser

Här hittar du aktuella remisser som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha synpunkter på.