Nya villkor för Oskarshamn 3

Strålsäkerhetsmyndigheten har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3). Villkoren gäller införande av åldershanteringsprogram i två steg och ska uppfyllas senast 31 januari 2018 respektive 31 januari 2019.

Åldrande kärnkraftsreaktorer kan drabbas av försämringar och skador på byggnadsdelar, system och komponenter. För att upprätthålla säkerheten krävs heltäckande och effektiva program som anger hur detta ska hanteras. Vid en inspektion i mars 2017 bedömde Strålsäkerhetsmyndigheten att OKG AB (OKG) tagit fram grunderna för ett åldershanteringsprogram men såg också brister i implementeringen av programmet i verksamheten på O3.

– Inspektionen visade att OKG inte samordnar verksamheten på ett bra sätt. De har identifierat avvikelser när det gäller hantering av åldersmekanismer men bara i begränsad utsträckning börjat vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. OKG har inte heller implementerat programmet så som vi tidigare förelagt dem att göra, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Att OKG ska ha ett program för åldershantering av byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för säkerheten är ett krav enligt SSMFS 2008:1 om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Myndigheten har efter tidigare granskningar och inspektioner vid tre tillfällen förelagt OKG att utarbeta och fullt ut implementera åldershanteringsprogram.

– Eftersom OKG fortfarande inte gjort detta i tillräcklig omfattning har vi nu beslutat om ytterligare villkor för att tillståndet för drift av O3 ska gälla. Programmet för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador ska införas i två steg, säger Michael Knochenhauer.

Det första steget ska vara implementerat senast den 31 januari 2018  och det andra den 31 januari 2019.

Ytterligare information: Michael Knochenhauer, avdelningschef, tel. 08-799 41 30 eller via myndighetens presstjänst tel. 08-799 40 20.