Planer för internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete rapporterat till regeringen

I en rapport till Miljö- och energidepartementet föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser på strålsäkerhetsområdet i Ryssland och Östeuropa.

I enlighet med regleringsbrevet 2017 har Strålsäkerhetsmyndigheten den 1 maj rapporterat framtida planer för strålsäkerhetssamarbetet med Ryssland, Ukraina, Georgien, Moldavien och Vitryssland till Miljö- och energidepartementet.

– Vår förhoppning är att rapporten ska leda till en fördjupad diskussion med Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet om hur och i vilken omfattning regeringen vill gå vidare med våra förslag på framtida insatser, säger Lars van Dassen, chef för Internationella sekretariatet på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I rapporten ger myndigheten ett flertal förslag på framtida insatser i regionen. Bland annat ska ett samarbete inom beredskapsfrågor etableras i Vitryssland med den vitryska tillsynsmyndigheten för att öka förmågan att hantera en kärnenergiolycka i närområdet. I Georgien hoppas myndigheten få leda ett större EU-finansierat projekt för att etablera ett nationellt avfallslager och i Moldavien ska moldaviska myndigheter stöttas för att utveckla deras kapacitet och tillsynsfunktioner. Även i Ukraina och Ryssland planerar Strålsäkerhetsmyndigheten ett flertal insatser. De bedömningar som görs i rapporten bygger på en omfattande praktisk och teknisk kunskap om behov, brister och risker i de utpekade länderna.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har jobbat länge tillsammans med de här länderna och vi ser fram emot kommande diskussioner om en gemensam planering kring huvudteman och målsättningar med närvaron, säger Lars van Dassen.

Rapporten är inlämnad till Miljö- och energidepartementet.

Ytterligare information: Lars van Dassen, sekretariatschef Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20